نشانه‌های باهوش بودن

هوش یا آی کیو را همه می شناسیم. با هوش بودن یعنی اینکه با چه سرعتی اطلاعات جدید را به دست می آوریم و می فهمیم.

شاید به مرور شعور یا هوش عاطفی مان بیشتر شود اما مقدار هوش ما انسانها در طول زندگی تغییر نمی کند. انواع اقسام نشانه‌های باهوش بودن وجود دارند نظیر کنجکاوی زیاد، قدرت کنترل احساسات، چپ دست بودن و … ولی این ۳ نشانه حتی به تنهایی هم می توانند علامت هوش بیشتر یک فرد باشند:

۱- اضطراب – نگرانی و تشویش حتما باعث کاهش تجربه این نوع انسانها می شوند چون همیشه نگران سرانجام هر کاری هستند.

اما آدم های مضطرب، با هوش تر هستند چون بیشتر از بقیه، قدرت تشخیص و دیدن انواع احتمالات یا اتفاق ها را دارا هستند و برای همین شانس آمادگی و غلبه بر مسائل و مشکلات شان هم، بیشتر است.

۲- احساس همدردی با وضعیت دیگران – آدم های باهوش می توانند شیوه های مختلف زندگی یا رفتار یا نیت انسانها را تحمل کنند و بپذیرند چون قادرند خودشان را جای دیگران بگذارند. انها برای همین از حکم قطعی دادن در باره افراد و ایده ها پرهیز می کنند.

۳- ذهن تجریدی – آفراد باهوش می توانند شباهت شکل ها یا تکرار نامنظم اشیا یا رابطه بین ماجراها را زودتر از دیگران تشخیص دهند چون ذهن شان احتیاج به نشانه های مستقیم و قطعی ندارند.

افراد با هوش که دارای ذهن تجریدی هستند می توانند بین یک واقعیت قطعی و یک واقعیت پنهان، رابطه ایجاد کنند. برای مثال یک روزنامه نگار وقتی در یک روز بارانی شاهد انتقال یک مجرم بیگناه از دادگاه به زندان است می نویسد:« آسمان هم برای این بیگناه گریست»

Five Signs That Show That You Are Smarter Than Others
https://mathladyhazel.medium.com/five-signs-that-show-that-you-are-smarter-than-others-6f59fd4707e7

13 signs you’re smarter than you realize
https://www.businessinsider.com/signs-youre-smarter-than-you-realize-2017-11

Abstract Thinking: What It Is, Why We Need It, and When to Rein It In
https://www.healthline.com/health/abstract-thinking

More from مرد روز