پرطرفدارترین اسم فامیل در کشورهای جهان

در قاره افریقا اسامی خانوادگی بیشتر در باره ستایش و احترام به خصوصیات فردی است. اسم فامیلی پرطرفدار « ایلونگا» معنی عمومی اش این است که « شخصی که آماده است هر نوع اذیت و توهینی را مرتبه اول ببخشد، بار دوم تحمل کند ولی برای بار سوم هرگز»

در کشورهای اسلامی آسیا از جمله ایران، محمدی و محمد، بیشترین اسم خانوادگی هستند.

در کشورهای قاره آسیا بخش بزرگی از فامیلی ها ریشه شان در اسم خاندان های سلطنتی دوران گذشته شان است. با به قدرت رسیدن هر خانواده سلطنتی جدید، همه مردم نواحی می بایست اسم فامیل شان را به اسم شاهنشاهی جدید تغییر دهند. برای همین در چین از هر ۱۳ اسم خانواده یکی شان « ونگ» است. همین ماجرا برای کره ایی تبدیل شده به خانواده « کیم» و در ویتنام « تن» شده است.

در ایران و کشورهای اسلامی آسیا، بیشترین اسم خانوادگی کشور محمدی و محمد است.

شغل و حرفه اجداد افراد، جزو بیشترین اسم فامیلی است که اروپایی برای خود برمی گزینند. آهنگر و آسیابان اسامی خانوادگی جمعیت بزرگی از اروپا است.

اسامی خانوادگی پر طرفدار در امریکای مرکزی « هرناندز و لوپز» تحت تاثیر اسامی خانوادگی اسپانیایی و پرتغالی هستند که قبلا بر این نواحی تسلط داشتند.

در ایالات متحده امریکا اسم فامیل « اسمیت – آهنگر»  پرطرفدارترین اسم خانوادگی است که البته خود این اسم ریشه اش به دوران تسلط استعمار بریتانیا بر امریکا  برمی گردد. اسم فامیلی اسمیت در انگلیس هم  رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

در استرالیا هم طبیعتا به عنوان مستعمره سابق انگلیس، اسم فامیل « اسمیت » حرف اول را می زند

Fascinating Map Reveals the Most Common Surnames in Every Country

More from مرد روز
عکس روز – یهودی‌های شیراز ، سال ۱۳۵۲
عکسی از زنان یهودی با چادر و چارقد  ایرانی در جشن روز...
Read More