دوستی با همزاد

حتما برای خیلی از شما پیش آمده است این جملات را بشنوید که چقدر شبیه فلانی هستی یا باور کن یک مغازه دار را دیدیم که قیافه اش عین تو بود. شباهت بین آدمها زیاد است اما شباهت فرق دارد با همزاد.

همزاد آدم، تجربیات و اتفاقات و حتی علائق مشترک دارد. شخصیت و رفتار و حتی تصمیمات زندگی اش هم ممکن است مشابه باشد. گاهی حتی اخلاق مشابه دارند. خوشبین یا بدبین هستند. اتفاقات ناگوار مشابه دارند و …

آشنایی این دو نفر از حدود ۱۰ سال پیش شروع شد وقتی یکی از آنها به خاطر خانواده دخترش به یک شهر کوچک کوچ کرد. درون شهر کوچک بعد از مدتی مدام به وی یادآوری می شد که یکی از اهالی خیلی شبیه تو است.

ماجرا برایش جدی تر شد وقتی با همسرش درون یک میکده نشسته بودند. یکی از اهالی به میزشان نزدیک شد و گفت سلام یان!! او با وجود اینکه مدام می شنید که اشتباه گرفته است ولی باور نمی کرد و فکر می کرد دارند سر به سرش می گذارند.

کنجکاوی برای هر دو نفر بیشتر شد چون هر دوی شان اینطرف و آنطرف می شنیدند که یکی هست عین تو. هر دوی شان کمابیش منتظر بودند که درون یک شهر کوچک بالاخره باهم رو در رو شوند.

این اتفاق وقتی افتاد که همزمان هر دوی شان به همراه همسران شان یک تور اتوبوس گرفته بودند تا برای دیدن نقاشی های معروف به شهر بزرگتر بروند. آن روز به طور تصادفی هر دوی شان لباس مشابه پوشیده بودند.

آشنایی و دوستی شان از آن به بعد شروع شد. آنها پی بردند که در یک سال مشخص ازدواج کردند. هر دوی شان پسری دارند که یک ساز بادی مشخص را بلد هستند بنوازد. حتی وقتی برای پرداخت قهوه کارت های بانکی شان را در آوردند هر دوی شان یک کارت مخصوص بانکی مشابه داشتند.

شباهت های شان در ادامه آشنایی و دوستی مدام بیشتر می شد. از سلیقه لباس شان تا خندیدن های شان به موضوعات مشابه… هر دو ی شان توسط شبکه تلویزیون ملی مصاحبه شدند و همانجا این امکان مجانی برای شان فراهم شد که مشخصات ژتتیک و تاریخچه خانوادگی شان مورد تحقیق قرار بگیرد.

معلوم شد که از نظر مشخصات و اندازه های صورت، ۹۰ درصد با هم شباهت دارند که مقدارش بالاتر از شباهت دوقلوها است.

در طی چندین سال گدشته دوستی شان به همکاری در تهیه یک برنامه سرگرمی شعرخوانی در شهر کوچک شان منجر شد. این دو همزاد تقریبا هر عصر فرصت دیدار و همصحبتی را از دست نمی دهند.

Experience: I made friends with my doppelganger
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/aug/20/experience-i-made-friends-with-my-doppelganger


More from مرد روز
ماهی های مذکر حامله
در دنیای متنوع موجودات زنده، تولیدمثل نیز به وسیع ترین شکل ممکن وجود دارد و...
Read More