عکس‌های دختری وارونه در آسمان

عکس های تخیلی آنکا ژارولوا بیشتر شبیه تصور زنان در رویا است. موجودات اثیری که معمولاً معلق در بین زمین و آسمان هستند.

anka-zhuravleva.com

More from مرد روز

اگر بترسی از دستش می‌دهی

قبلاً می ترسیدم از اینکه قد من به اندازه کافی بلند نیست...
بیشتر بخوان