عکس‌های دختری وارونه در آسمان

عکس های تخیلی آنکا ژارولوا بیشتر شبیه تصور زنان در رویا است. موجودات اثیری که معمولاً معلق در بین زمین و آسمان هستند.

https://www.instagram.com/p/BqxQN_5F-g9/

anka-zhuravleva.com

More from مرد روز
وبلاگ بهت های مردانه
در باره سابقه نویسندگی محمدرضا امانی، چیزی نمی دانیم ولی در خلال...
Read More