عکس‌های دختری وارونه در آسمان

عکس های تخیلی آنکا ژارولوا بیشتر شبیه تصور زنان در رویا است. موجودات اثیری که معمولاً معلق در بین زمین و آسمان هستند.

https://www.instagram.com/p/BqxQN_5F-g9/

anka-zhuravleva.com

More from مرد روز
ترانه های پسر بد، دختر بد
شاید مضمون ترانه های پسر بد، دختر بد یکی از چند موضوع انگشت شمار...
Read More