عکس‌های دختری وارونه در آسمان

عکس های تخیلی آنکا ژارولوا بیشتر شبیه تصور زنان در رویا است. موجودات اثیری که معمولاً معلق در بین زمین و آسمان هستند.

anka-zhuravleva.com

More from مرد روز

ایران، فدای اشک و خنده‌ی‌ تو – سالار عقیلی

ایران … اگر دل تو را شکستند تو را به بند کینه...
بیشتر بخوان