عکس‌های دختری وارونه در آسمان

عکس های تخیلی آنکا ژارولوا بیشتر شبیه تصور زنان در رویا است. موجودات اثیری که معمولاً معلق در بین زمین و آسمان هستند.

anka-zhuravleva.com

More from مرد روز

اگر فکر می کنید جوانتر از سن تان هستید مغز سالمی دارید

بر اساس یک تحقیق جدید که توسط دانشگاه سئول منتشر شده است تناسبی...
بیشتر بخوان