تظاهرات طرفداران حمل اسلحه در امریکا

ایالت ویرجینیا به خاطر داشتن یک استاندار ضد اسلحه، شاهد تظاهرات چند هزار امریکایی در شهر ریچموند بود. تظاهرکنندگان در اعتراض به قوانین محدود کننده خرید و نگهداری اسلحه گرد هم آمده بودند.

این نکته تاریخی را در باره امریکا بهتر است در نظر گرفت که اکثریت مهاجرین اولیه از دست حکومت های انگلیس و اروپا فرار کرده بودند و همه امید و آزوی شان این بود که در یک سرزمین آزاد قادر باشند با حمل اسلحه از خودشان دفاع کنند.

برای همین از همان دوران اولیه شکل گیری امریکا، حق داشتن اسلحه جزو مهمترین حقوق فردی امریکایی ها قرار گرفت. امریکایی های اولیه به همراه بزرگترین روشنفکران شان نظیر «امرسون» و «تورو» اصلا معتقد به پرداخت مالیات به حکومت نبودند. معتقد به راه اندازی کلیسا و وجود کارمندان کلیسا نبودند. خودشان ترجمه های انجیل را برای هم می خواندند و آن را دستور کار و زندگی قرار می دادند.

با وجود آنکه این روزها امریکایی ها ضرورتی برای حمل اسلحه ندارند ولی بخشی از مردم امریکا بخصوص در استان هایی که محافظه کاران قدرت بیشتری دارند نمی خواهند این حق از خود را از دست بدهند.

نکته مهم دوم این است که آمار مرگ و میر امریکایی ها به خاطر تفنگ هایی که به صورت قانونی یا غیرقانونی در دست شان است خیلی بالا است.

تلفات جانی فقط محدود به استفاده خلافکاران از اسلحه نمی شود. بسیاری از دعواهای شخصی و خانوادگی نیز با شلیک گلوله همراه میشود. حمله افراد به مردم کوچه و خیابان و مدارس و ارتکاب قتل های جمعی نیز به خاطر در دسترس بودن تفنگ بین مردم است.

(AP Photo/Sarah Rankin)

نقش اسلحه در زندگی امریکایی‌ها

 

Photos From the Pro-gun Rally in Virginia

https://www.theatlantic.com/photo/2020/01/photos-gun-rally-virginia/605230/

More from مرد روز
بهترین‌های مسابقه بین المللی عکاسی
از بین اثار رسیده از طرف ۱۳۰۰ عکاس حرفه ایی جهان، این...
Read More