نقش اسلحه در زندگی امریکایی‌ها

OVERGAARD, AZ - FEBRUARY 23: The Moffatt family at their home on

برای گروه های مهاجرین انگلیسی الاصل که از قضا بسیار هم مذهبی بودند، کشف امریکا، پهناوری، جنگل های انبوه و زمین های حاصلخیزش یادآور تصوری بود که از بهشت اولیه و پاک ِ مسیحی داشتند.

بخش بزرگی از مهاجرین اولیه امریکا در اوائل قرن ۱۷ میلادی، افرادی بودند که از کنترل و بازخواست دولت های بریتانیا و اروپا فرار می کردند و به عنوان نمونه، نفرت و تعقیب و گریز بین پروتستانها و کاتولیک ها، جان شان را به لب رسانده بود.

مهاجرین امریکا، هرگز به دولت های مستقر شده در امریکا اعتماد نداشتد و با سرسختی تمام توانستند حق حمل اسلحه را در قانون اساسی امریکا بگنجانند. حقی که با همه مصائب و ناهنجاری هایی که از تفنگ انتظار می رود همچنان در امریکا محترم شمرده می شود.

در کنار دلائل ذکر شده این واقعیت را باید در نظر گرفت که در ایالت های بسیار وسیع امریکا و در قرن های اولیه اسکان، در بسیاری اوقات، امکان احیای نظم قانونی وجود نداشت و بر همین اساس، فرهنگ حمل اسلحه برای دفاع شخصی توسط کشاورزان ماندگار شد.

Charles Ommanney خبرنگارِ و عکاس انگلیسی به دعوت یک مجله آلمانی برای تهیه گزارش مصور از نقش اسلحه در زندگی امریکایی ها به آنجا سفر کرد. او به خودش اجازه نداد که طبق فرمول همیشگی، تصاویری از افرادی با افکار عجیب از امریکایی های طرفدار حمل اسلحه نشان دهد.

تصاویری که او تهیه کرده است به عبارتی می گوید که: « یکی از راه های محدود کردن حضور اسلحه در دست مردم امریکا، درک درست دلائل حمل اسلحه در تاریخ امریکا می باشد.

Charles Ommanney looks at the many faces of gun owners in the United States ...

FAIRFAX, VA - FEBRUARY 12: Millicent Hunter at her home on the

BOULDER, CO - FEBRUARY 24: Writer Dan Baum at his home on the 24

MIAMI, FL - FEBRUARY: Loigrand De Angelis at his home on the 9t

SOUTH RIDING, VA - FEBRUARY 13: 'All American Girl". Sixteen ye

This Is What Gun Ownership Looks Like in America By David Rosenberg

http://www.slate.com/blogs/behold/2014/03/31/charles_ommanney_looks_at_the_many_faces_of_gun_owners_in_the_united_states.html

More from مهرانگیز پاشا
روضه خوانی علمی
تردید ندارم که بسیاری از ما، از هر ملیت و دینی بوده...
Read More