کاریکاتور روز – سیاره کوچک و بی نظیر ما

Marian Kamensky

هزاران دانشمند دهها سال است دارند می گویند حال زمین خوب نیست ولی حکومت های جهان گوش نمی دهند. شاید دیر شود تا همه آنها را به سر عقل بیاوریم.

برای همین شاید بد نباشد خود ما هر روز به اندازه خاموش کردن یک لامپ یا هر عملی که باعث یک ذره کمتر شدن آلودگی محیط زیست می شود را انجام دهیم.

More from مرد روز

دو عکس ساده سکسی از زن

عکاس ژاپنی Mayumi Hosokura هم هنرهای زیبا خوانده است و هم ادبیات... تصور...
بیشتر بخوان