عشق ما مردان به ماشین

آخرین تحقیقات در باره مردان می گوید ما موجودات کم حرفی هستیم. برای همین وقتی با موجودی مثل ماشین همراه می شویم که تمیز و دقیق و منطقی کارش را انجام می دهد. ماشین ها را دوست داریم چون ساکت، کار خودشان را می کنند.

car_driven

چون ماشین قدرتمند، یادآور میل باطنی ما مردان برای داشتن قدرت فیزیکی است. در یکی از تحقیقات که توسط انگلیسی ها انجام شده است معلوم شد برای مردان ما یک نفع روانی دیگر هم دارد و آن اینکه به ما اعتماد به نفس خیلی بیشتری می دهد.

ما مردان از داشتن و راندن ماشین لذت می بریم چون سوار شدن شان به ما احساس کنترل می دهد.  شاید برای همین، کمپانی بی ام دبلیو همه ماشین هایش که دارای  gps بود را به فراخواند تا به صدای زنانه راهنمای نقشه، یک صدای مردانه هم بیفزاید چون صاحبان ماشین ها اعتراض کردند که نمی خواهند صدای یک زن به آنها دستور دهد کجا و چطور بروند.

ما مردان طبیعتا از دوران اولیه ماجراجو بودیم و  جستجوی شکار و دفاع و حمله به قبیله های ناآشنا هورمون های لذتبخش در مغز ما ایجاد می کرد. متاسفانه گاهی احساس غریزی ما یادش می رود که این اسباب بازی های هزاران کیلویی و سرعتی که دارند صدمات زیادی نیز نصیب ما کرده است. در همه کشورها آمار مرگ و میر ناشی از شیطنت ها و سرعت گرفتن ها و جلو زدن ها بخصوص مردان جوان 20 تا 30 ساله زیادی را به کشتن داده است

با این همه، فضای درون یک ماشین مردانه و امن و قدرتمند است و به ما احساس خوبی می دهد. ماشین ها باعث افزایش تستوسترون ما می شوند. نشانه  شجاعت هستند و فرصت نترسیدن را به راحتی ایجاد می کنند.

 

Driven: Why Cars Move Men
http://www.menshealth.com/techlust/why-cars-move-men

https://web.telegram.org/#/im?p=@marderoozmedia

More from مرد روز
دوقلوهای روسپی آمستردام ۷۷ سال شدند
محله روسپی های آمستردام یکی از قدیمی ترین بازارهای داد و ستد...
Read More