سیزده سال پیش «هیچ‌کس» از ایران کنونی گفت

More from مرد روز
عکس روز – وسط دعوا، حلوا پخش می کند
  Venezuela’s Crisis Deepens, Protests Escalate https://www.theatlantic.com/photo/2017/05/venezuelas-crisis-deepens-protests-escalate/527235/  
Read More