سیزده سال پیش «هیچ‌کس» از ایران کنونی گفت

More from مرد روز

گوگل و حقایق جالب – ۲۲

ناهنجاری روانی وجود دارد به نام Erotomania که فرد بیمار فکر می کند یک...
بیشتر بخوان