کاریکاتور روز – نفت

More from مرد روز

پیکان فقط فحش شنید و مسخره شد و به سختی کار کرد و رفت

[caption id="attachment_33834" align="aligncenter" width="960"] Banana-Lovers-From-Hunters-Series by mmad[/caption] تولید پـِیکان از سال ۱۳۴۶...
بیشتر بخوان