کاریکاتور روز – نفت

More from مرد روز

چرا اکثر قتل های جمعی، توسط مردان صورت می گیرد

از حدود ۳۰ سال پیش، در امریکا ۶۲ بار به سمت مردم...
بیشتر بخوان