خط ریش و …

اولین تصویر کامل خط ریش که از دوران یونان باستان به جا مانده است نقشی است از اسکندر بر روی موزائیک های شهر پمپئی…

اولین بار کلمه Sidburnes ( خط ریش) به منظور توصیف موی اطراف گوش در قرن 19 میلادی به کار برده شد که برگردانِ اسم یک افسر جنگ های داخلی امریکا به نام Ambrose Burnside بود. خط ریش های این افسر و سیاستمدار امریکایی باعث شد تا این نوع آرایش موی صورت در غرب اشاعه یابد.

 

sidburns-18sidburns-24w-sidburns-11sidburns-14sidburns-jewishsidburns-torkmansidburns-10j-h

220px-james_dean_-_giantدو قرن قبل از آن، وقتی که اسپانیای ها، امریکای لاتین را مستعمره خود کردند دستور دادند که بومیان مکزیک و کلمبیا خط ریش های خود را بزنند و داشتن آن ممنوع اعلام شد.

در دهه 50 میلادی «جیمز دین» به خط ریش جان تازه ایی بخشید و در دوره هیپی های دهه 60،  انواع آن بر صورت مردان نقش گرفت. امروزه ترکیب متنوعی از خط ریش به طور موقت توسط مردان مختلف برای آرایش صورت استفاده می شود.

در دهه 50 شمسی، به عنوان یک شاگرد دبستان ابتدایی به خاطر می آورم نه تنها معلم های مدارس بلکه اکثر جوانان شهر و روستاهای اطراف شهر، خط ریش بلند و پهنی می گذاشتند که به آن « کالچم چکمه» می گفتند که تشبیهی برای چکمه های بلند پلاستیکی بود.

 

 

More from مرد روز
چرا زنان موطلایی طرفدار بیشتری دارند
فقط  دو درصد بشر از موی طلایی برخوردار است اما وقتی به...
Read More