افزایش مردان مجردی که نمی‌خواهند تنها باشند

بخش قابل توجهی از فرصت آشنایی بین مردان و زنان در دنیای امروز در محوطه دنیای مجازی صورت می گیرد. آمارها نشان می دهد که نزدیک به دو سوم جستجوگران دوستی و رابطه در همه سایت های دوستیبابی اپ ها و شبکه های اجتماعی مردان هستند.

حضور بیشتر مردان در این سرویس های جدید دوستیابی بی دلیل نیست چرا که تماس مستقیم و فرصت آشنایی های سنتی مدام برای مردان هم کمتر شده است و هم سخت تر… ضمن آنکه مردان برای ابراز اعلام علاقه و آشنایی در اینترنت می توانند کمابیش ناشناس بمانند.

مهمتر از همه اینکه مردان فکر می کنند شنیدن جواب منفی در شبکه های اجتماعی وقتی که طرف مقابل در برابرشان نیست از رنج کمتری برخوردار است.

کفه ترازوی ماجرای عرضه و تقاضا به هر حال همیشه به سود مردان نبوده است چون مردان می بایست به طور سنتی قدم اول را بردارند. اما احساس راحت تر بودن دعوت به آشنایی یا اعلام علاقه در دنیای اینترنت ترازوی فرصت انتخاب را بیشتر از همیشه به ضرر مردان ساخته است.

مردان همیشه در حین انتخاب و اعلام آشنایی، حساب و کتاب های شان راحت تر از زنان بوده است و خود این مسئله نیز باعث شده است در دنیای مجازی هم به تعداد بیشتری از جنس مخالف ابراز علاقه نشان دهند.

حضور دو سوم مردان در بازار جدید رابطه ها همراه با افزایش تعداد درخواست و پیشنهاد به زنان، سهم و تعداد انتخاب برای زنان را بیشتر ساخت و بیش از پیش مردان را در موقعیت محدودتری از انتخاب شدن قرار داد.

نتیجه و فرایند همه تغییرات جدید به افزایش طول زندگی مجردی برای مردان منجر شده است آن هم مردانی که عملا ترجیح می دهند تنها نباشند

مردان مجرد بهتر است تلاش شان برای یافتن دوست آنها را آنقدر مستاصل نسازد که مدام به این و آن پیشنهاد دوستی دهند و به جای آن بر پرنسیپ های علاقه و کنجکاوی و جذابیتی که دنبالش هستند سختگیری بیشتری نشان دهند.

مردانی که می خواهند یاری برای خود پیدا کنند بهتر است به مرور بیاموزند که به خاطر شرایط جدید بازار رابطه ها، انتخاب ها و پیشنهاداتی که می دهند فقط به زنانی باشد که واقعا برای شان جالب و جذاب و دوست داشتنی است.

The Rise of Lonely, Single Men

Photo by Jeffrey Keenan on Unsplash

More from مرد روز
ترانه ایی تابستانی برای سواحل پر از بیکینی
تعداد بیکینی های معروف به Thong که در ویدئو دیده می شوند...
Read More