نظر وودی آلن در باره خودارضایی

خودارضایی از نظر من، سکس داشتن با شخصی است که دوستش دارم

woodybbc_2625122k1

شخصیت همیشگی وودی آلن با حرکات عصبی، افکارغیرمتعارف و رک گویی تا مرزِ انزجار را در تمام فیلم هایش می توان یافت. اینجا با صراحت تمام خودارضایی را بر سکس واقعی با یک نفر دیگر ترجیح می دهد و می گوید که همین امروز یک سکس سه نفره با خودش و  عکس های مریلین مونرو و سوفیا لورن داشته است.

More from مرد روز

شگردهای ساکت برای جلب توجه خانم ها

فرصت آشنایی، دیدار و تماس از طریق تلفن و چت و  شبکه...
بیشتر بخوان