کاریکاتور روز – اشک‌هایی برای سوریه

 کاریکاتوریست اردنی Emad Hajjaj  نتیجه دخالت چندین کشور دلسوز! در سوریه را تصویر کرده است.   
More from مرد روز
کالین فارل: این روزها فقط پدر خوبی هستم
بعضی آدم ها مظهر قدرت طبیعی هستند. سرشار از زندگی، زیاده خواهی...
Read More