کاریکاتور روز – اشک‌هایی برای سوریه

 کاریکاتوریست اردنی Emad Hajjaj  نتیجه دخالت چندین کشور دلسوز! در سوریه را تصویر کرده است.   
More from مرد روز

زنها و مردها موقع سکس چه فکری می کنند

هر ثانیه اش رو باید بسپارم به حافظه. بعدا به درد می...
بیشتر بخوان