کاریکاتور روز – اشک‌هایی برای سوریه

 کاریکاتوریست اردنی Emad Hajjaj  نتیجه دخالت چندین کشور دلسوز! در سوریه را تصویر کرده است.   
More from مرد روز

هشت کاریکاتور هفته

https://www.bestcartoons.net/HumoDEVA/Deva-Best-Of/
بیشتر بخوان