کاریکاتور روز – اشک‌هایی برای سوریه

 کاریکاتوریست اردنی Emad Hajjaj  نتیجه دخالت چندین کشور دلسوز! در سوریه را تصویر کرده است.   
More from مرد روز

کاریکاتور روز – یک مجرد در رستوران

[caption id="attachment_84840" align="alignright" width="687"] متاسفانه باید جای شما رو عوض کنیم تشریف...
بیشتر بخوان