پنج حالت عشقورزی جسورانه برای بدن ورزشکارانه

قرار نیست بدن یک قهرمان ژیمناستیک، وزنه بردار یا کشتی گیر را داشته باشید تا بتوانید این حالت های عشقورزی را انجام دهید. کافی است که بلندپروازی و ماجراجویی را در حین زناشویی دوست داشته باشید به اضافه بدن قابل انعطاف و ورزشکارانه …

۱- در این حالت، زن می تواند کاملا به سمت پشت خم شود و تکیه اش بر دو دست و پای خودش باشد. قرار دادن یک بالش  زیر سر، از سختی این حالت می کاهد.

۲- در حالت فرغونی، هر دو نفر برای ثبات و تحمل وزن خود و تعادل، باید انرژی و طاقت بدنی لازم را داشته باشند. مرد بهتر است به دیوار تکیه بدهد اگر قرار است در مدت طولانی  در این وضعیت به کارش ادامه دهد.

۳- این حالت نباید برای خیلی ها سخت باشد. بخصوص آقایان 🙂

۴- در این حالت زن بر روی لبه تخت دراز می کشد طوری که همه بدنش تقریبا برون تخت است. مرد زانو می زند و انگار که زن در هوا معلق است زانوانش را روی شانه مرد می گذارد.

۵- هر دو روی مبل هستید. زن فقط باسنش روی مبل است  و یک دستش را به زمین کنار مبل تکیه می دهد و با دست دیگر بازویش را با بازوی مرد در هم می تند.

مرد روی میل می نشیند و ضمن نگه داشتن یک دست زن، به وی کمک می کند که در حالت نیمه آویزان، ثابت بماند

More from مرد روز
شیک پوشی راحت و آسان
MEN’S HEALTH STYLE GUIDE http://www.menshealth.com/style/style-rules
Read More