پنج کاریکاتور هفته

More from مرد روز

سه میلیارد نفر، تلفن هوشمند دارند

[caption id="attachment_82335" align="aligncenter" width="900"] پاپ فرانسیس مشغول تبرک بخشیدن به تصویر یک...
بیشتر بخوان