گوگل و حقایق جالب – ۱۳

ادکلن در اصل یک داروی ضدطاعون بود. دانشمندان قرون ۱۵ به بعد در اروپا فکر کردند که با ایجاد بوی خوش، طاعون را می توانند فراری دهند. طاعون سیاه در طی سه حمله بزرگ به اروپا، حدود ۴۰ درصد مردم این قاره را به دام مرگ کشاند.

همه کهکشان های بزرگ یا کوچک که میلیاردها ستاره در خود دارند به طور میانگین هر یک میلیارد سال، یک دور در فضا می گردند.

دارویی که دو سال از کشفش می گذرد می تواند جلوی مرض مرگبار فلج ستون فقرات (  spinal muscular atrophy ) را بگیرد. هر آمپول آن ۱۲۵ هزار دلار قیمت دارد و حداقل سه نوبت باید زده شود.

از سال ۱۳۴۱ تاکنون، هیچ هواپیمایی از رعد و برق و طوفان ها در آسمان صدمه ندیده است.  اتفاقی که دلیل اصلی اش سیستم طراحی جدید بدنه هواپیماها است. بدنه هواپیما می تواند فرود برق ناشی از طوفان را از روی سطح هواپیما طوری دفع کند که دچار آتش سوزی نشود.

۲۰ درصد رئیس کمپانی های تکنولوژی امریکا  جزو مهاجران هستند در صورتی که کل مهاجران در جهان حدود ۴ درصد است.

کتاب ها در قرون گذشته آنقدر ارزشمند و گران بودند که همه شان تا قرن ۱۸ میلادی با زنجیر به دیوار کتابخانه بسته شده بودند.

 

More from مرد روز