حمام‌های عمومی ژاپن

از حدود هزار سال پیش، ایجاد حمام های عمومی در عبادت گاه های ژاپنی رسم شد و حالت کمابیش  مقدسی داشت. برای همین فقط روحانیون از آنها استفاده می کردند. بعدها به افراد مریض برای شفا یافتن، اجازه استفاده از این حمام ها داده شد. در طی قرن های گذشته، ثروتمندان و قدرتمندان شهر هم، پای شان به حمام عمومی باز شد.

در حال حاضر ، با وجود ساخته شدن حمام در درون خانه ها و آپارتمانها، همچنان دهها حمام عمومی در شهرهای بزرگ دایر هستند. هنوز بخش قابل توجهی از ژاپنی ها برای یک تمیزی کامل جسم و روح، به آنها سر می زنند.

در حمام عمومی ژاپنی، به طور سنتی، همه لخت وارد می شوند و داشتن یک حوله کوچک و اگر بخواهند وسایل شستشوی سر و بدن، مجاز است. حمام ها تا همین چند قرن پیش مختلط بود ولی این روزها توسط دیوار از هم تفکیک شده اند.

معمار ژاپنی  Honami Enya  مجموعه جالبی از طراحی معماری گونه از ۲۹ حمام عمومی را تهیه کرد و آن را به صورت یک کتاب منتشر ساخت. او در کتابش، ریزترین مراحل شستشوی بدن و روح به همراه همه قوانین و مرام های حضور در حمام عمومی را شرح داد.

 

Charming Cross-Section Drawings of Bustling Communal Bathhouses Around Japan