پنج خصلت فردی برای زندگی بهتر

BY Dawn Hudson

اغلب تحقیقات روانشناسی، بر روی دو خصلت بشری متمرکز بوده است « برون گرا بودن» که به طور خودکار، آدم ها را شادتر نگه می دارد و « درونگراها» که سودایی و عصبی و غمگین می توانند باشد. اما این اواخر تحقیقاتی نیز انجام شده است که معتقد است انسان ها از خصوصیات متنوع تری برخوردار هستند نظیر:

ذوق زده ها –

این نوع افراد همیشه خندان هستند و همه می فهمند که حال شان خوب است. دوستیابی برای شان راحت است. خونگرم هستند و در هر شرایطی، دلیلی می یابند که از زندگی لذت ببرند.

با پرنسیپ ها –

آدم هایی که از تصمیم و تلاش شان کوتاه نمی ایند. احساس خوبی نسبت به خودشان دارند. خیلی سریع، حال شان گرفته نمی شود. کم طاقتی نشان نمی دهند و مشکلات آنها را دلسرد نمی سازد.

مهربانان –

توجه به مشکلات سایر افراد از خصلت هایی است که باعث سلامت و شادابی خواهد شد. تحقیقات جدید هم این ویژگی را برای سلامت و موفقیت در زندگی مهم دانسته است. مهربان بودن انها را از نفرت، کینه و احساسات منفی دور می سازدت. خصلتی که به افزایش روح و روان متعادل و با نشاط، می انجامد.

 کنجکاوها –

افرادی که به مسائل پیچیده علاقه نشان می دهند. ذهن شان در درون کتاب ها مدام به دنبال معانی و مفاهیم است. افرادی که یادگیری شان سریع است و خوش فکر هستند. کنجکاوی، آنها را دلباز و همه جانبه نگر ساخته است.  اطلاعات و تشخیص شان با واقعیت منطبق تر است. تخمین شان از آینده، دور از دسترس نیست…

سخت کوش ها –

کار را به پایان می رسانند. مدام به سمت برنامه ریزی و هدفمند بودن می روند. آنها در حین انجام یک کار یا مسئولیت، حواس شان پرت نمی شود. به شدت مخالف تلف شدن وقت شان هستند.

 

The 5 Personality Traits That Make for a Better Life By Melissa Dahl
http://nymag.com/scienceofus/2017/01/the-5-personality-traits-that-make-for-a-better-life.html

SCIENTIFIC AMERICAN

http://www.publicdomainpictures.net/

More from مرد روز

هفت میلیارد جوجه مذکر در سال نابود می‌شوند

سالانه بیش از هفت میلیارد جوجه مرغ هایی که تخم مرغ نر...
بیشتر بخوان