فضانوردان آپولو در پنجاهمین سالگرد سفر به ماه

Walter Cunningham (Apollo 7), Rusty Schweickart (Apollo 9), Buzz Aldrin and Michael Collins (Apollo 11), Fred Haise (Apollo 13), Al Worden (Apollo 15), Charlie Duke (Apollo 16), and Harrison Schmitt (Apollo 17).

به مناسبت پنجاهمین سالگرد سفر به ماه، ۸ عضو باقیمانده آپولوها گرد هم آمدند تا قدم گذاشتن انسان بر روی کره ماه را جشن بگیرند. در مجموع، ماموریت های آپولوها توسط ۱۷ فضانورد صورت گرفت که ۹ نفرشان فوت کرده اند.

فضانورد بازنشسته ۸۹ ساله «باز آلدرن» با کت و شلواری که نقش موشک و پرچم امریکا داشت با ۴ انگشتر طلا و دو ساعت مچی، توجه اصلی مراسم را به خود جلب کرده بود. این فضانورد ۸۹ ساله بعد از نیل آرمسترانگ، دومین انسانی بود که بر روی ماه قدم گذاشت.

فضانورد آپولوی ۱۱ «باز آلدرن» نقل می کند که وقتی سفینه کوچک مخصوص بر ماه فرود آمد در درون گرد و خاک بیرون، متوجه جعبه سیاه کوچکی شد که قرار نبود آنجا باشد. بعداً تیم سه نفره متشکل از او و نیل آرمسترانگ و کولینز فهمیدند که جعبه سیاه، فیوز مربوط به در خروجی این سفینه است.

او و نیل آرمسترانگ می بایست بر روی ماه قدم می گذاشتند ولی تضمینی برای باز شدن دوباره در اصلی برای بازگشت شان به سفینه کوچک روی ماه نبود. خوشبختانه دو فضانورد با دستکاری های ابتکاری قادر به استفاده از جعبه فیوز صدمه دیده گشتند.

پروژه آپولو ۱۲ سال به طول کشید و در طی آن، ناسا توانست ۶ بار فضانوردان آمریکایی را بر روی ماه پیاده کند. در همان سالهای دهه ۷۰ قرن بیستم، به خاطر کاهش بودجه، ناسا ناچار به لغو سه ماموریت فرود بر ماه شد. آپولو ۱۳ نیز به دلیل نقص فنی نتوانست ماموریتش را کامل کند و به زمین برگشت.

در حال حاضر ۴ فضانورد «پروژه آپولو» که بر روی کره ماه فرود آمده اند در قید حیات هستند.

More from مرد روز
نقاشی روز – چشم‌های غمگین ولی مهربان انسان
نقاشی روز - چشم‌های غمگین ولی مهربان انسان
Read More