مردانی که پستان کوچک را ترجیح می دهند

خبر و تحقیق و تبلیغات در باره پستان بزرگ و جذابیتی که در مردان ایجاد می کنند زیاد است. دانشمندان دنیای زیست شناسی هم مدام مدرک می آورند که پستان بزرگ نشانه باروری بیشتر و شانس بقای بیشتر فرزندی است که ما مردان دوست داریم از خود به جای بگذاریم.

اما مردان بسیاری هم هستند که پستان های کوچکتر را دوست دارند. می گویند مردانی که از نظر مادی وضع شان بهتر است پستان کوچکتر را ترجیح می دهند. حتی گفته شده مردانی که غذای کافی خورده باشند و سیر باشند توجه بیشتری به پستان های کوچک پیدا می کنند.

تحقیقات دیگری هستند که می گویند پستان کوچکتر برای مردان جذابتر است چون لذت بردن از آنها امکان بیشتری دارد.

ثابت شده است که پستان کوچک به خاطر لایه های کمتر و ظریفتر پوست و چربی، از نظر جنسی حساس تر هستند و بیشتر تحریک می شوند که البته برای هر دو نفری که در حال معاشقه هستند می تواند جالبتر باشد.

می گویند نوک پستان های کوچکتر می توانند حساس تر و سفت تر بشوند. می گویند مردانی که پستان کوچک را می پسندند به نسبت مردانی که چشم شان مدام دنبال پستان بزرگتر است متعهدتر هستند.

تحقیق جالبی هم وجود دارد که از تکنولوژی تعقیب چشم مردان استفاده کرده است. بر اساس این تحقیق، نصف مردان روی پستان های متوسط چشم می دوزند. یک چهارم شان پستان های بزرگ و یک چهارم دیگر هم پستان های کوچک را مورد توجه بیشتر قرار می دهند.

در مجموع به نظر می رسد اگر مردان تحت تاثیر کمتر تبلیغات و رسوم و گفته ها و شنیده ها باشند عملا برای شان فرقی ندارد زنی که برای شان جالب است و به آنها احساس خوب می دهد چه سایزی از پستان دارد.

Boobs! Men’s Complex Feelings About Women’s Breasts
https://www.psychologytoday.com/ca/blog/all-about-sex/201306/boobs-mens-complex-feelings-about-womens-breasts

WHY DO SOME GUYS PREFER SMALL BREASTS? HERE’S EVERY SCIENTIFIC THEORY

https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-013-0081-5

What Men Really Think About Small Breasts (As Told By VERY Honest Men)
https://www.yourtango.com/2016292581/what-men-really-think-about-small-boobs?utm_medium=recirc-sex