برخورد یک شهاب با قدرت ۱۰ بمب اتم با زمین

دانشمندان بعد از جمع آوری اطلاعات ناشی از یک انفجار بزرگ، متوجه شده اند یک شهاب با وزن  ۱۵۰۰ تن در دریای بین آلاسکا و روسیه سقوط کرده است. این شهاب ۱۰ متری در  دسامبر گذشته بالای دریای «برینج» به خاطر سرعت و تصادم با جو زمین آتش گرفت و منفجر شد.

قدرت انفجار این شهاب بر روی زمین، معادل ۱۰ بمب اتمی بود. این سومین و بزرگترین شهاب یک قرن گذشته است که توانسته است بدون هیچ هشدارباشی به جو زمین برخورد کند.

سرعت شهاب فوق نزدیک به ۱۰۰ هزار کیلومتر در ساعت بوده است. بعضی از مراکز نظامی و موسسات علمی توانستند در همان لحظه وقوع انفجار آن را ثبت کنند.

خوشبختانه این شهاب در مناطق غیرمسکونی منفجر شده است وگرنه قدرت تخریب فاجعه آمیزش  تلفات انسانی وسیعی ایجاد می کرد. ناسا نقشه محل تصادم همه شهاب سنگ هایی که بعد از عبور از جو می سوزند را در  وبسایت اصلی اش ترسیم کرده است. به گفته موسسه غیر انتفاعی دفاع از زمین که یک کانون  ناظر بر خطرات اجرام آسمانی است: «هنوز سیستمی برای اعلام هشدارباش برای سقوط شهاب های کوچکتر از  عرض ۱۴۰ متر وجود ندارد»

 

More from مرد روز
انواع دختران ایرانی
اینها انواع دخترانی هستند که در هر جامعه ایی می توانند وجود...
Read More