کاهش جمعیت زمین و سقوط قیمت خانه

تا همین ۵۰ سال پیش میانگین تولیدمثل در سیاره ما و در هر حانواده ۶ نفر بوده است. از همان موقع کاهش رشد جمعیت به خاطر کاهش بارداری زنان جهان شروع شده است.

هر زوج اگر دو فرزند بیاورند رشد یا کاهشی در جمعیت بشر نخواهیم داشت اما آمار جدید درصد تولد فرزند در سیاره ما حکایت از این دارد که در اغلب کشورهای جهان هر خانواده کمتر از ۲ بچه دارد.

این تغییرات جمعیتی مدتهاست دیگر محدود به دنیای غرب نیست. میانگین تولد کمتر از دو بچه برای هر زن به اغلب کشورهای آسیا بخصوص هند و چین هم رسیده است.

پیشبینی اکثر آمارهای علمی و موثق بین المللی از جمله سازمان ملل گویای این حقیقت است که مسیر تولیدمثل کمتر حتی به افریقا هم رسیده است که تا همین چند سال پیش میانگین تولیدمثل هر خانواده بیشتر از ۲ نفر بوده است.

کتابهای تحقیقاتی پر سر و صدای از اقتصاد دانان و جمعیت شناسان منتشر شده است که خبر از خالی شدن سیاره ما از انسانها در طی ۳۰۰ سال آینده می دهد.

درصد تولید مثل در کره جنوبی به زیر یک نفر رسیده است. این یعنی برای هر صد نفر جمعیت کشور در حال حاضر ۶۸ نفر به دنیا می ایند. این اتفاق برای نسل بعدی به ۳۴ نفر به ازای ۱۰۰ نفر می رسد و بعد به ۱۲ نفر و این عدم تعادل مسیری است که به خالی شدن یک کشور از سکنه اش می رسد.

برای همین یکی از تاثیرات عظیم کاهش جمعیت در کشورهایی که مهاجران به آنها وارد نمی شوند سقوط قیمت خانه ها و آپارتمانها خواهد بود.

ژاپن بیش از ۸ میلیون خانه رها شده در مناطق روستایی دارد. اسپانیا ۴ میلیون خانه رها شده و بدون سکنه دارد. ایتالیا نیز با همین موج سقوط قیمت مستغلات روبرو است چون هم جمعیت کشور مدام در حال کاهش است و تعداد خانه های رها شده اش در حد اسپانیا است.

فقط در ایران شاهد بیش از ۳۰ هزار روستای خالی از سکنه هستیم. با وجود اینکه این جمعیت روستایی به شهرها کوچ می کنند ولی خود این مهاجرت به شهرها باعث می شود زنان ایران میانگین بارداری شان در طول زندگی به کمتر از ۲ برسد.More from مرد روز
اختراع بطری‌های آب غیرپلاستیکی
یک کمپانی انگلیسی با اختراع بطری‌های گردِ ساخته شده توسط جلبک دریایی،...
Read More