باقیمانده آبشش ماهی در گوش بعضی انسانها

بین ۱ تا ۱۰ درصد آدم ها در نقاط مختلف زمین در کنار گوش شان یک سوراخ کوچک وجود دارد که آن را به عنوان یک خطای ژنتیک می شناسند.

بخشی از آدمها با یک انگشت اضافی در شست پا یا دست به دنیا می آیند. بعضی ها با چشمی که دو رنگ مختلف دارد. بعضی ها با سه کلیه و خلاصه انواع خطاهای طبیعی وجود دارند که موقع تولد قابل شناسایی هستند.

این سوراخ های کوچک ( preauricular sinus ) می توانند با یک جراحی ساده برداشته شوند ولی خطر بازگشت شان هست. در بعضی موارد دچار عفونت هم می شوند که قابل درمان هستند.

از میان انواع دلایل، تئوری توسط بعضی زیست شناسان تکاملی مطرح شده است که این خطای ژنتیک، باقیمانده آثار آبشش اجداد خیلی قدیمی بشر یعنی ماهی ها می باشد.

;

 

Here’s why some people have a tiny hole above their ears

Preauricular sinus and cyst