چهار مرحله زندگی سریع گل قاصدک

گل قاصدک یا به قول فرنگی ها دندیلاین یک گیاه خودرو و وحشی است. اگر جلویش را نگیریم همه محله و باغچه ها و دشت را تحت اشغال خود در می آورند. قدرت بقای بالایی دارد. با کم آبی می سازد و و سیستم پخش دانه هایش، بسیار موفق است.

با کمی دقت و مشاهده می شود حداقل چهار تغییر عمومی از گل زرد تا قاصدک را در این عکس مشاهده کرد.

گل زرد بعد از چند روز به سمت درون خم و فشرده می شوند. گلبرگهای پژمرده شده انگار می سوزند و جای شان را به رشته های پنبه مانند سفید می دهند. این تاج پنبه ایی در حقیقت حالت فشرده و به هم بافته دانه های قاصدک و مرحله نهایی زندگی این گل وحشی هستند.

More from مرد روز
شيراز و ميگن نازه …
شعر: بيژن سمندر آهنگساز: امير عباس حسيني گروه كُر ارم    
Read More