دعوای خیابانی و دفاع در برابر ۴ ضربه شایع

هزاران دلیلی بیخود و ناگهانی وجود دارد که خود را در برابر فردی می بینید که مطمئن است باید به یکباره ضربه ای به شما وارد آورد. فرقی هم نمی کند که شما تلاش تان را برای مهار دعوا و خشونت کرده باشید.

مردی که در ویدئوهای زیر دارد نحوه دفاع در برابر ۴ حمله معمول را توضیح می دهد کارش نگهبانی در ورودی کلوپها و بارهای شبانه بود. ۲۰ سال تجربه و موارد بیشمار دعواهایی که در اطراف شغل او ایجاد شده است به او کمک کرد که به این تکنیک ها برسد

۱- حمله یا ضربه مشت از روبرو

اکثریت آدمهای معمولی اگر وارد دعوا می شوند می خواهند با تمام قدرت اولین ضربه یا اولین شانس خود را استفاده کنند. برای همین با تمام وجود مشت شان را به روی سر و صورت تان پرت می کنند. به نظر راوی این ویدئو، این شایع ترین ضربه ولی قابل مهارترین ضربه  هست.

یا با حرکت جاخالی به سمت حمله کننده یا از کنار، با دست تان ضربه اش را منحرف کنید. عملی که باعث می شود فرصت برای ضربه نیز مهیا کنید. کم تجربه ترین شما می تواند از ضربه متقابل با آرنج استفاده کند. او به توضیح بقیه شیوه ها برای دفاع از ضربه اول تا دقیقه ۳:۲۰ ویدئو می پردازد.

۲- ضربه لگد به شکم یا زیر شکم

این ضربه هم از شایعترین ها است. فردی که می خواهد حمله کند سعی می کند با این ضربه قدرتی، بیشترین تاثیر ممکن را برای شروع بگذارد تا فرصت ضربات دیگر را برای خودش فراهم کند. در ویدئو می بینید که با یک جاخالی دادن خیلی کوچک به سمت کنار، هم ضربه را دفع می کنید و هم انواع فرصت ها برای ایجاد ضربه دفاعی و اول شما ایجاد می شود. توضیح کامل این بخش تا دقیقه ۶:۴۷ خواهد بود

۳- گرفتن یقه و مشت اول

آدم های دعواکن، چون تجربه دعواهای قبلی هم داشته اند بلوف هم می زنند، تهدید هم می کنند. آنها حین پرخاش، قرار اصلی شان این است که بدون اینکه نگران شوید یقه تان را بگیرند. آنها بعد از لمس خفیف به لباس دور گردن تان، به یکباره یقه تان را به چنگ می آورند و به سمت خودشان می کشند تا با قدرت و کنترل تمام، ضربه مشت شان را به صورت و دماغ تان وارد کنند. در دعوای خیابانی، چون طرف مقابل و قدرتش، ناشناخته است پس ضربه اول به نیت ناک اوت کردن است.

دفاع در برابر این حمله هم به یک دقت اولیه نیازمند است. باید مترصد یقه گرفتن طرف مقابل باشید چون بلافاصله مشتش خواهد آمد. بقیه را در ویدئو تا دقیقه ۸:۲۷ ببینید.

۴- گرفتن سر و گردن

دعوای ناگهانی بین دو آدم معمولی معمولاً با حمله نفر شاکی و زورگو برای گرفتن گردن و سر شما در بین بازویش می باشد. تکنیکی که فرد حمله کننده را در موقعیت امنی قرار می دهد.

وقتی در چنین موقعیتی قرار گرفتید بدانید حرکت اول تان نباید تلاش برای آزادی سر و گردن تان باشد. بلکه باید با یک حرکت و ضربه مستقل، فرد مقابل را وادارید که از این حالت حمله، پشیمان شود. گاردش باز شود و در معرض ضربه دیگر شما یا رها کردن سرتان از دور بازویش شود.

https://www.menshealth.com/fitness/a26854745/burpee-workout-plan/

More from مرد روز
مد لباس شیکتر از معمولی
لباس در دنیای کار و زندگی مدتها است که به سمت معمولی...
Read More