شباهت خنده نوزاد انسان با میمون


نوزادان از حدود ۴ ماهگی به بعد می خندند. آنها از حرکات دیگران و از خندیدنشان و البته وقتی قلقلک شان بدهید می خندند. بچه‌ها ولی یک تفاوت عمده با بزرگسالان دارند، آنها می توانند هم موقع بیرون دادن نفس و هم موقع تو دادن نفس ( دم و بازدم) بخندند.

اکثر آدم‌ها در بزرگسالی قادر به خندیدن در حینِ دمیدن نفس، نیستند در صورتی که میمون‌ها و گوریل‌ها و کودکان انسان، می توانند.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=Gi7tSrvUfeI

Babies Share Same Laugh Patterns as Chimpanzees

More from مرد روز
عکسهایی از انسان آینده
اگر تکنولوژی بتواند ما را همیشه جوان نگه دارد
Read More