مردان و سلام‏‌های یواشکی‌شان به همدیگر

مردان در هر کجای دنیا بدون اینکه شاید حتی متوجه باشند وقتی از برابر هم می گذرند با سرشان به هم، یک اشاره سلام مانند تحویل می دهند.

انگار دارند می گویند چه خبر؟ یا حالت چطور است؟ بعضی ها دارند می گویند ما از یک کلوپ و رده هستیم. بعضی ها با این کار به هم احترام می گذارند. بعضی ها می خواهند حسن نیت شان را نشان دهند و بگویند خودی هستیم.

عده ای از مردان با تکان دادن سرشان می خواهند ناخواسته به هم بگویند با هم آشنا نیستیم ولی دمت گرم … بعضی وقت ها منظور این است که تو را قبول دارم. با حالی. روز خوش. چطوری؟ قبلاً دیدمت. خیلی سالاری. به محله ام خوش آمدی. به عنوان همکار مورد تاییدی.

این سلام های یواشکی در محیط کار، مدرسه و دانشگاه که جمعیت بیشتری از مردان غریبه وجود دارد نیز دیده می شود. انگار تایید می کنند که هر چند همدیگر را نمی شناسیم ولی به نوعی همدیگر را می شناسیم و به هم اعتماد داریم.

گاهی نداهای یواشکی دو مرد به هم، اشاره به نفر سوم است که هر دوی شان یک  احساس مشترک نسبت به وی دارند نظیر اینکه بله من هم فهمیدم فلانی جذاب یا عوضی بود.

مردان وقتی متوجه آرایش و اصلاح جدید یک مرد دیگر می شوند ناخودآگاه با حرکت سر، سلیقه همدیگر را تایید می کنند. اگر لباس و استایلش را جالب ببینند یا مثلاً هدفون های مشابه یا حتی شال و کلاه های همرنگ داشته باشند با تکان دادن  نامحسوس سر، اعلام می کنند.

به یک تعبیر، این عمل مردانه، نوعی اعلام صلح هم هست. مردان به طور غریزی وقتی به هم نزدیک می شوند با تکان دادن خفیف سرشان  اعلام  می کنند ببخشید به حریم تو نزدیک می شوم ولی نگران نباش، من بی آزارم.

شاید زنان هم این سلام و تحویل گرفتن یواشکی همدیگر را دارند ولی بیشتر از طریق نگاه هست و سرشان را به نشانه سلام و احترام  تکان نمی دهند.

Let’s Talk About the Silent ‘Sup—or When Guys Feel the Need to Nod at Each Other Public
https://www.menshealth.com/trending-news/a26535985/the-silent-sup/

More from ماهان طباطبایی
پنجاه حیوانی که بیشتر از انسان، همنوعش را به قتل می‌رساند
این روزها لشکرکشی روسیه و بمباردمان ملت اوکرائین دوباره به طرفداران بدبین...
Read More