کاریکاتور روز – تفرقه، هویت را خدشه دار می کند


اثر علی راسترو
More from مرد روز
زمین فوتبال در جزیره کوچک نروژ
این زمین فوتبال، جایگاه تماشاگران ندارد ولی برای ۵۰۰ نفری که در...
Read More