کاریکاتور روز – ماجرای آدم و حوا و خوردن میوه گناه

به نظر می رسد کارتونیست های سراسر جهان به ماجرای خوردن سیب توسط آدم و حوا خیلی فکر می کنند.

ricardo-araujo-brazil-2011 puebla adam eve laptop puebla (NXPowerLite)-M

MAROSTICA 1986.21-M

MONTREAL 1984.93-L

puebla 2012 zuleta colombia escape adam eve-L

n hodja 1989 37-MKNOKKE Heist 1998.64-M

KNOKKE Heist 1993 8-M


CUNEO 2003_2004 34-M

009-XL

http://bestcartoons.smugmug.com

More from مرد روز

غمگین ترین چیز در زندگی چیست

من یک مرد ۳۹ ساله هستم و تازه امسال فهمیدم که هیچ عادت...
بیشتر بخوان