انواع مردان در ماشین‌های مسافرکشی


مردها اصولا به دو گونه تقسیم می شوند: ران‌دارها و بی‌ران‌ها

« ران‌دارها» آنهایی هستند که نصف صندلی عقب تاکسی را اشغال می کنند و آنقدر گشاد می نشینند که هر طور شده رانشان با ران نفر بغل دستی تماس داشته باشد.

فرقی هم نمی کند نفر کناری زن باشد یا مرد. چون خیلی از مردان ران‌دار اصلا به دنبال لذت جسمی نیستند بلکه فقط می خواهند عظمت ران‌شان را به رخ بقیه بکشند!

گونه دوم، مردهایی هستند که ران‌های بزرگی ندارند اما حجم شعورشان از ران های شان بیشتر است. برای همین به محوطه یک سوم خودشان در صندلی عقب تاکسی راضی‌اند و مسیر را برای بغل دستی شان زهرمار نمی‌کنند. این گونه در حال کاهش را « بی‌ران‌ها» می نامند.

More from نیلوفر نیک بنیاد
مردی با چشم های رگه دار
در خاطراتم مردی هست که رنگ چشم هایش را نمی دانم. نه...
Read More