مصاحبه با خودم در باره مهمترین ضعف زندگی ام

بزرگترین نقطه ضعف تان در زندگی چیست؟

اینکه اجازه می دهم هر کس هر طول دلش می خواهد با من رفتار کند.

از کی به این موضوع آگاه شدید؟

از وقتی که یک نفر که اصلا انتظارش را نداشتم مثل دیگران، هرطور دلش خواست با من رفتار کرد.

فکری هم برای رفع این مشکل تان کرده اید؟

بله. تصمیم گرفتم نگذارم هر کس هر طور دلش میخواهد با من رفتار کند.

نقطه قوت تان چطور؟ چه نقطه قوتی دارید؟

اینکه با دیگران هر طور که دلم می خواهد رفتار نمی کنم.

توصیه تان به خوانندگان این گفتگو چیست؟

نگذارید هر کس هر طور دلش می خواهد با شما رفتار کند.

 

 

 

More from نیلوفر نیک بنیاد

یک تفاوت دوست داشتنی مردان نسبت به زنان

[caption id="attachment_64896" align="aligncenter" width="746"] Mohammad Roodgoli – Iranian Men[/caption] زنها هر روزی...
بیشتر بخوان