هفت عکس از زنان بهشتی

https://lascerezasdexondicar.wordpress.com/

 

More from مرد روز

شعری از فرخی یزدی به مناسبت ویرانی ساختمان پلاسکو

ای دیده تو را بر آب دیدیم و گذشت ای خانه تو...
بیشتر بخوان