دلایلی که باعث شد به مرد آرزوهایم نرسم

آره می دونم. باید زودتر از اینها برایت می نوشتم. ببخش من رو. می نویسم برای تو چون احساس کردم داری به این فکر می کنی که شاید من وجود ندارم. ولی من هستم.

من همین دور و برها هستم. سر خیابون پایینی. توی اداره ات. توی مهمونی، همین چند وقت پیش، روبروت وایستاده بودم. اما موقعش نرسیده که همدیگه رو ملاقات کنیم و من می دونم تو در تعجبی که چرا؟

من معذرت می خواهم عشق من. حق تو است که بدونی چرا هنوز با هم ملاقات نداشتیم.  پس برات می نویسم همه دلائلی که باعث شده هنوز همدیگه رو پیدا نکردیم:

۱ –  هنوز آمادگی عشقِ خالص و بدون حساب و کتاب را ندارم

۲ – چون زندگی ام سر و سامانی نداره فکر کنم اگر با هم آشنا بشیم من رو پس بزنی

۳ – هنوز باور دارم که عاشق بودن یک نمایش پر از دردسر و ماجرا است

۴ – عمداً دور و برم رو شلوغ نگه می دارم که با قلبم فکر نکنم

۵ – من باید با آدم های دیگه آشنا بشم. انسانها رو بهتر بشناسم تا بتونم بفهمم چی می خواهم و چی دوست ندارم

۶ – تا وقتی که از زندگی لگد درست و حسابی نخوردم قدر تو رو نخواهم دونست

۷ – من زیادی فکر و ذکرم در باره خودمه

۸ – هنوز توی قلبم احساس آرامش ندارم

واضحه که هنوز خود واقعی ام رو به دست نیاوردم و در بهترین حالتِ خودم نیستم. هنوز کژ و مژ می شم. خیلی امکان داره که ما قبلاً یه جایی همدیگه رو دیدیم. به فکرم نرسید که شماره ات رو بگیرم یا گرفتم و تماس نگرفتم.

تا مرا نیافتی تسلیم نشو، عشق همیشگی تو، معشوقی که هنوز ملاقات نکردی.

 

The Love You Haven’t Met Yet – Emily Bracken

https://medium.com/@emilybracken/a-letter-from-the-love-you-havent-met-yet-9e7188cbaa3e

Photo via Reddit

 

More from مرد روز

پرطرفدارترین اسم فامیل در کشورهای جهان

در قاره افریقا اسامی خانوادگی بیشتر در باره ستایش و احترام به...
بیشتر بخوان