سلفی پا – کمپ پناهندگی

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
خلاصه فوتسال بانوان ایران ۵ – ژاپن ۲
فوتسال بانوان ایران در یک بازی تهاجمی و با تسلط تمام ژاپن...
Read More