سلفی پا – کمپ پناهندگی

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز

واکسن شرکت فایزر در بدن بیش از ۲۲ هزار نفر آزمایش شد

واکسنی که داروسازی فایزر قرار است به جامعه جهانی معرفی کند از...
بیشتر بخوان