پیش بينى‌های دقيق يك مکانیک یاسوجی كانديد رياست جمهوری

هزاران ایده و روش مدیریت وجود دارد. این مکانیک یاسوجی کاندید ریاست جمهوی در دوره قبل، از طبیعت در حال ویران می گوید. از بی آبی و بی برقی که کشور را فرا خواهد گرفت. او آزادی را اصل می داند.

More from مرد روز

افراد باهوش چطور آدم‌هایی را که دوست ندارند تحمل می‌کنند

از نظر Robert Sutton استاد علوم مدیریت دانشگاه استانفورد، افراد باهوش و خردمند می...
بیشتر بخوان