پیش بينى‌های دقيق يك مکانیک یاسوجی كانديد رياست جمهوری

هزاران ایده و روش مدیریت وجود دارد. این مکانیک یاسوجی کاندید ریاست جمهوی در دوره قبل، از طبیعت در حال ویران می گوید. از بی آبی و بی برقی که کشور را فرا خواهد گرفت. او آزادی را اصل می داند.

More from مرد روز

خطاهای تصویری که مغز ما را به تمسخر می‌گیرند

به هر کدام از تصویر آدمها در سمت چپ یا راست بنگرید،...
بیشتر بخوان