پیش بينى‌های دقيق يك مکانیک یاسوجی كانديد رياست جمهوری

هزاران ایده و روش مدیریت وجود دارد. این مکانیک یاسوجی کاندید ریاست جمهوی در دوره قبل، از طبیعت در حال ویران می گوید. از بی آبی و بی برقی که کشور را فرا خواهد گرفت. او آزادی را اصل می داند.

More from مرد روز

دنیای کاریکاتوری ما

[caption id="attachment_81470" align="aligncenter" width="800"] معشوقه عروسکی[/caption] [caption id="attachment_81471" align="aligncenter" width="800"] زندگی مشترک[/caption]...
بیشتر بخوان