پیش بينى‌های دقيق يك مکانیک یاسوجی كانديد رياست جمهوری

هزاران ایده و روش مدیریت وجود دارد. این مکانیک یاسوجی کاندید ریاست جمهوی در دوره قبل، از طبیعت در حال ویران می گوید. از بی آبی و بی برقی که کشور را فرا خواهد گرفت. او آزادی را اصل می داند.

More from مرد روز

سه تصویر زیبای سکسی اثر عکاس زن اوکرائینی

کاترین ایوانکو متخصص به ثبت رساندن انحنای بدن زنانه است. او در...
بیشتر بخوان