اعدام محمد ثلاث، زدن گل به وطن

حکومت اسلامی ایران یکی از بیشترین اعدام های جوامع سیاره زمین را در طی دهه های اخیر مرتکب شده است ولی تجاوز، قتل و جرائم در میهن عزیز ما به همان نسبت افزایش یافت.

وقتی مدیران سیاسی کشور که نماینده قدرت در یک جامعه هستند به هر دلیلی حکم مرگ صادر می کنند به خودی خود، حق حیات و تجسم کشتن یک انسان دیگر را در درون جامعه تبلیغ می کنند.

مسئله اصلی، کاهش جرایم جنایی با ایجاد افزایش احترام به حق حیات است. اعدام در ذات خودش به قتل به عنوان یک راه حل ارزش می دهد. اعدام یا قتل رسمی و دولتی، فکر کشتن انسان دیگر را تبلیغ می کند.

هزینه زندانی ساختن هزاران مرد و زن مجرم که ممکن است برای جامعه خطرناک باشند به اندازه یکی از اختلاس های نجومی صورت گرفته در طی ۴۰ سال گذشته نیست.

به حق حیات احترام بگذاریم تا فرهنگ انسان کشی از میان جامعه طرد شود. ۱۴۰ کشور جهان اعدام قاتل را لازمه تسلی خاطر بازماندگان نمی‌دانند و آن را از قوانین جزایی شان حذف کرده اند.

More from مرد روز

با این تلفن به راحتی کتاب دیجیتال را ورق بزنید

یک گروه محقق از یک دانشگاه کانادایی یک نوع تلفن ساخته اند که...
بیشتر بخوان