کلاهک روی آلت مردانه برای چیست

evolution-of-penis-size2

در بین اقوامی که میلیونها سال قبل با هم نسبت فامیلی داشتیم، شامپانزه با حدود ۷ سانتیمتر طولِ عضو جنسی، به گرد حد متوسط آلت مردانه نمی رسد که میانگینی بین ۱۲ تا ۱۵ سانتیمتر است. حتی گوریل که از نظر جثه چندین برابر ما است در بیدارترین شکل ممکن، طول عضو جنسی اش فقط ۴ سانتیمتر می شود.

از همه جالب تر وضعیت  طراحی آلت مردانه است که  نوک آن حالت قارچ مانند دارد که در تفسیر تکاملی به خاطر « تئوری انتقال اسپرم یا semen displacement theory » ایجاد  شده است. این نوع  حالت جنسی در بین پستانداران نمونه ویژه ایی است.

تحقیقی که در دانشگاه آلبانی نیویورک صورت گرفت توانستند صریح و دقیق نشان دهد :« داشتن کلاهک برای دفع اسپرم های به جا مانده از رابطه قبلی زنان با مردان دیگر است». این تئوری در تعریف تکاملی جزو اعمالی است که به آن مهندسی برعکس یا reverse engineering می گویند.

آنها برای اثبات تئوری خود، دو آلت تناسلی مصنوعی زنانه و مردانه را در آزمایشگاه ساختند و با به آزمایش گذاشتن نحوه تخلیه و کارکرد کلاهک ( که در بین پستانداران فقط انسان ها از آن برخوردارند) متوجه شدند که این شیوه فیزیکی آلت، قادر است ۹۱ درصد اسپرم به جا مانده از رابطه قبلی را بیرون بکشد. قابلیتی که شانس تکرار نسل را برای نفر آخری که سکس داشته است بیشتر تضمین می کند.

شکل قارچ مانند آلت مردان در ضمن قادر است با نفوذ بیشتر در آلت زنانه، باعث بالا آوردن  رحم زنان ( یوتوریس ) که محل تلاقی اسپرم و تخمک است گردد.

Why Is The Penis Shaped Like That?

https://www.huffingtonpost.com/2012/07/02/penis-shape-explanation_n_1642613.html

The Misunderstood Penis

http://blogs.scientificamerican.com/bering-in-mind/the-misunderstood-penis/

More from مرد روز
فستیوال عکس یک شهر قدیمی ژاپنی
دهمین سالگرد فستیوال عکس کیوتو
Read More