مرد باشید و قدم اول را بردارید

smart-one

۱– به نظر می رسد مردان این دوره و زمانه، علاقه چندانی به تعهد سپاری نسبت به موسسات و سازمانها و حتی افراد ندارند. خیلی ها ترجیح می دهند برای موقعیت شغلی بهتر، محیط کار را ترک کنند.

ضمانتی هم برای ماندگار بودن یک شغل وجود ندارد. اکثر مردان ناگزیرند همیشه آماده یافتن شغل جدید باشند. این شیوه معیشت و عدم تعهد، گویی در رابطه بین زنان و مردان نیز رخنه کرده است. نسل جدید مردان، احساس یک کولی را دارد که نمی خواهد یک جا بند شود.

۲ – شبکه های اجتماعی اینترنتی، کیفیتِ رفتار اجتماعی نسل جدید را تغییر داده است. به جای آنکه مردان امروزی، به زنان مورد علاقه خود مستقیما احساس ابراز کنند به تکنیک های رفتاری در اینترنت پناه می برند. اینترنت امکان تماس با جنس مخالف را زیاد و ساده کرده است ولی به همان نسبت آنها را تنبل نیز ساخته است.

۳-  خیلی خوب شده است که زنان حق انتخاب پیدا کرده اند، آنها می توانند در خانه بمانند یا شاغل باشند و یا هر دو … اما باید این حقیقت را هم باید در نظر گرفت که دستاوردهای فمینیستها، مردان را کمی گیج کرده است.

مردان دقیقا نمی دانند مرام و منش های جدید کدام است. آنها مطمئن نیستند وقتی با زنان بیرون می روند چه کسی پول شام یا سینما را باید بپردازد؟ آیا باید مخارج را شریکی پرداخت؟ خلاصه اینکه این فضای کمابیش غیرمطمئن، مردان را وا می دارد که زنان را به جای قرار خصوصی، در محیط های عمومی و دوستانه ببیند و با آنها وقت بگذرانند.

۴- مردان این دوره و زمانه کم ظرفیت شده اند. آنها نمی دانند با جواب منفی چه خاکی بر سر خود کنند. توانایی و جربزه شکست و جواب نه شنیدن را ندارند چون می دانند قدم هایی که برای آشنایی و جلب نظر بر می دارند مبهم  و ناآشنا شده است. مردان کمتر از قبل، قادر به معرفی شخصیت واقعی خود هستند و  برای همین از دعوت  زنان به قرار خصوصی گریزانند.

اما اصلا چرا قرار ملاقات باید گذاشت؟

قرار گذاشتن با شخصی که کنجکاوی شما را برانگیخت، قرار گرفتن در مسیری است که امکان می دهد فرد مورد علاقه تان را کاملتر بشناسید و عشق و حتی همسر مورد علاقه تان را بیابید. راه آشنایی دقیق و جدی با یک انسان دیگر از طریق ملاقات خصوصی میسرتر است.

به دیدن شخص مورد علاقه تان از طریق پارتی ها و موقعیت های عمومی قناعت نکنید و و از او بخواهید که با هم ملاقات دو نفره داشته باشید. قرار ملاقات گرفتن هم بر عکس شایعات، زیاد هم سخت نیست.

۱- او دلش می خواهد که تو دعوتش کنی به یک قرار خصوصی دو نفره. با وجود همه توقعات جدیدی که زنان پیدا کرده اند آنها همچنان از دعوت شدن استقبال می کنند. من از زنان مستقل، با شعور و دوست داشتنی بارها این جمله  گله آمیز را شنیدم که « مردان ما را دعوت به راندوو نمی کنند». مرد باشید و قدم اول را بردارید.

۲- پرسیدن و درخواست برای یک قرار با زنان اصلا سخت نیست. یک دعوت کوچولو که دانشمند بودن نمی خواهد. در فرصتی مناسب و در لحظه ایی که تنهاست و یا حتی از طریق تلفن، می توانید این فرصت را ایجاد کنید.

۳- قرار ملاقات را ساده برگزار کنید. به دنبال تدارک ملاقاتی گرانقیمت و پر زرق و برق نباشید. اگر می خواهید ملاقات اول، معمولی و توام با احساس راحتی طرف مقابل باشد و شانس رد شدن تقاضای تان کمتر باشد دعوت به نهار یا قهوه کفایت می کند.

۴- آماده شنیدنِ جواب منفی باشید. هم دنیا به آخر نمی رسد و هم به هر حال شما چیزی از دست نمی دهید.

۵- لعنتی ها، پس منتظر چه چیزی هستید؟ دست از خواندن مقاله بکشید. از تعهد نترسید. تعهد محدود و مقید تان نمی کند.

Brett and Kate McKay, Stop Hanging Out With Women and Start Dating Them

http://artofmanliness.com/2008/01/16/stop-hanging-out-with-women-and-start-dating-them/

http://www.ergostanz.com/home-2/sitting-disease/

 

10325578_1203388916342147_1131325719056367098_n