هم مخالف دخالت نظامی خارجی باشیم و هم مخالف مدیریت نالایق کشور

حکومت ایران بحران می سازد و تا مرحله بستن تنگه هرمز می رود و بعد وقتی شریان مادی اش یعنی نفت شروع به قطع شدن کرد، تن به سرکشیدن جام زهر می دهد. این کار را با ترامپ هم خواهد کرد.

ولی وقتی این حقیقت را عنوان می کنیم حکومت ایران اینطور تلقین می کند که ماجزو براندازها و طرفدار دخالت نظامی خارجی ها هستیم. بعد ما را متهم به نپذیرفتن صلح و مذاکره می کند.

اما دفاع از ایران می تواند فرق داشته باشد با دفاع از حکومت بحرانساز و فاسد که واقعا نماینده مردم ایران نیستند. از حمله نظامی خارجی ها، تنها گروهی که سود خواهد برد آنهایی هستند که بارها ثابت کردند جنگ برای شان نعمت است.

مشکل براندازانی که چشم امید به دخالت نظامی خارجی ها بستند این است که نمی فهمند جنگ، فقط به  مردم ایران آسیب می رساند.

اگر جمهوری اسلامی، به زور اسلحه خارجی ها بروند آنوقت می شوند طالبان که تا ابد ایران را در آتش انتقام شان می سوزانند. حکومت همینطور که پیش رود آنقدر بی لیاقتی و فساد شان سراسری می شود که برای همیشه از دل و جان مردم ریشه کن خواهند شد.

ما بهتر است عجله نکنیم و دنبال راه میانبر و کودتا و دخالت خارجی نباشیم. ایرانیان دارند همسرنوشت می شوند و این قدرت عظیمی است که این کشور کهنسال را بارها در برابر بحران های سخت، پابرجا نگاه داشته است. ایرانیان می توانند با اعتراضات مدنی، حکومت را تغییر دهند. اتفاقی که همه شاهدیم مدام در حال گسترش است.

حکومت های غرب و شرق نمی خواهند حکومت ایران عوض شود وگرنه کافی است فقط یک سال نفت نخرند تا تنها شاهرگ درآمدی حکومت ایران کاملا قطع شود. چهل سال ثروت نفت را حیف و میل کردند بگذاریم یک سال هم نفتی نتوانند بفروشند.

ولی غرب و شرق متاسفانه این کار را نمی کنند چون می خواهند این حکومت را نگه دارند چون ضعیف و بی پشتوانه و بی آبرو است و می توانند بیشتر از معمول، از آن باج بگیرند. بی دلیل نیست با همه هیاهوها، حکومت ایران با اجازه ضمنی امریکا، روز دو میلیون بشکه نفت می فروشد.

کشور ما توسط یک مدیریت متوهم، در حال ویران شدن است. برای همین بهتر است هم مخالف دخالت نظامی خارجی ها باشیم و هم  فکر نکنیم ناچاریم به خاطر وضعیت وخیم کشور، مدافع مسببین بحران کشور هم باشیم.

 

More from ونداد زمانی

آیا خودشیفتگی یک بیماری است؟

فروید در مجموع، حس زیاد بدی نسبت به نارسیسیسم نداشت و معتقد...
بیشتر بخوان