ده سوال ساده علمی

هر دو سال، انجمن ملی علوم امریکا باید یک گزارش از سطح دانش عمومی کشور تهیه کند و برای اینکار هر بار ۱۰ سئوال علمی کمابیش ساده را در معرض سنجش عموم می گذارد.

این دوره از سئوالات در برابر مردم ۱۱ کشور دیگر هم قرار گرفته است. ببینید نسبت اطلاعات علمی عمومی خودتان چقدر با بقیه فرق دارد:

پرسش اول:
درست یا غلط؟ مرکز زمین داغ است

جواب صحیح …

……..

درست. دانشمندان تخمین می زنند که گرمای مرکز زمین ۱۰ هزار درجه است.  همان مقدار دمایی که دانشمندان متوجه شدند برابر است با  دمای سطح خورشید.

درصد جواب صحیح کشورها

 پرسش دوم:
درست یا غلط؟ قاره های سیاره ما در طی میلیونها سال مدام در حال حرکت و جابجایی بودند و مدام تغییر خواهند کرد.

جواب صحیح …

……..

درست. لایه های زیرساختی زمین از چندین صفحه تشکیل شده است که مدام در حال حرکت و بازسازی هستند.

درصد جواب صحیح کشورها

پرسش سوم:
کدام درست است؟ زمین به دور خورشید می گردد یا خورشید به دور زمین می گردد؟.

جواب صحیح …

…….

زمین به دور خورشید می گردد، ضمن آنکه خودش هم می چرخد. زمین یک سال تمام طول می کشد تا یک دور کامل به دور خورشید بگردد.

درصد جواب صحیح کشورها

پرسش چهارم:
درست یا غلط؟ آیا رادیواکتیو ساخته دست بشر است؟

جواب صحیح …

…….

غلط. رادیواکتیو به طور طبیعی همه جا هست بخصوص در  بیرون از جو زمین رادیواکتیو به صورت خیلی مختصر در خاک و آب و گیاهان روی زمین هم وجود دارد. حتی پتاسیم درون موز هم رادیواکتیو جزئیی در خود دارد.

درصد جواب صحیح کشورها

پرسش پنجم:
درست یا غلط؟ الکترونها ریزتر از اتم هستند

جواب صحیح …

…….

الکترونها خیلی خیلی کوچکتر از پروتون و نوترون  هستند که دو بخش اصلی ساختمان اتم هستند.

درصد جواب صحیح کشورها

پرسش ششم:
درست یا غلط؟ لیزر قدرتش برای این است که موج صدا را به صورت متمرکز به یک سمت هدایت می کند.

جواب صحیح …

………

غلط. لیزر موج های متمرکز نور هستند.

درصد جواب صحیح کشورها

پرسش هفتم:
درست یا غلط؟ جهان با یک انفجار بزرگ شروع شد

جواب صحیح …

……..

درست. بر طبق آخرین نظریات، می دانیم که جهان به یکباره و به طور ناگهانی شروع به گسترش پیدا کرده است که آن را « بیگ بنگ» یا انفجار بزرگ می نامند هر چند، انفجاری در کار نبوده است.

انفجار یعنی برخورد مواد در یک فضای مشخص ولی در آغاز هستی، مواد و ستارگان  کهکشانی نبود که منفجر شوند و به هم بخورند و تکه تکه شوند..

بیگ بنگ از دید دانشمندان، گسترش و پراکنده شدن خود فضا است که در مسیر خود، باعث ایجاد ذرات شد.

درصد جواب صحیح کشورها

پرسش هشتم:
درست یا غلط؟ آیا ژن پدر تعیین کننده پسر یا دختر بودنِ نوزاد است

جواب صحیح …

……..

درست. جنسیت فرزند توسط مرد و با دو نوع کروموزوم تعیین می شود. اسپرم مرد می تواند حامل یکی از آن دو کروموزوم X ( دختر) یا  Y ( پسر) باشد. اسپرمی که به تنها کروموزم زن یعنی  X برسد وضعیت فرزند را تعیین می کند. اسپرم اگر حاوی X باشد در ترکیب با کروموزم زن می شود XX که دختر است. اگر اسپرم مرد حاوی کروموزوم Y باشد در ترکیب با کروموزم زن یعنی X می شود XY که همان پسر است.

درصد جواب صحیح کشورها

پرسش نهم:
درست یا غلط؟ آنتی بیوتیک هم باکتری ها را می کشد و هم ویروس ها را…

جواب صحیح …

………

غلط. آنتی بیوتیک فقط باکتری ها را از بین می برد.

درصد جواب صحیح کشورها

More from ماهان طباطبایی
خاطرات ادیب خلافکار از روابط جنسی در زندان های امریکا
در سال 2003، جوان خوشفکر و تازه فارغ التحصیل شده Daniel Genis...
Read More