آدم‌های خردمند، تنها نمی‌شوند

یکی از جدیدترین تحقیقات نشان داده است تجربه احساس منفی تنهایی در اجتماع، خیلی گسترده تر از حدی است که صحبت می شد. تیم تحقیقاتی دانشگاه کالیفرنیا به سرپرستی عصب – روانشناس « دیلیپ جست» ۳۴۰  نفر از ساکنین سان دیاگو که همگی بالای ۲۷ سال و از سلامت عمومی برخوردار بودند را مدنظر قرار دادند.

در بررسی ها، متوجه شدند آدمها در سه دوره زندگی دوران کهولت، اواخر ۲۰ سالگی و در میانه ۵۰ سالگی تنهایی بیشتری احساس می کنند.

در حوالی ۸۰ سالگی طبیعتاً بسیاری از عزیزان و نزدیکان فرد فوت کرده اند و خلا عظیم عاطفی به همراه  تقلیل سلامت جسمی، نقش به سزایی در ایجاد حس تنهایی دارد.

میانه ۵۰ سالگی با تقلیل آشکار نیروی جنسی و بروز بیماری های مزمن، افراد را آشکارا وا می دارد به درون خود بخزند و  افکار مربوط به مرگ نیز آنها را افسرده تر می کند. در این دوران، تقلیل انرژی و دست کشیدن از ایده جوان بودن، به مرور آنها را به تنهایی بیشتر سوق می دهد.

سالهای آخر دهه ۲۰ سالگی نیز چون مصادف است با تصمیمات اصلی در باره شغل و اینکه مدام خودشان را با همسن های شان مقایسه می کنند باعث ایجاد پشیمانی و حس گناه می شود که تمایل به عزلت و تنهایی را در بین این افراد زیاد می کند.

یک نتیجه گیری جالب و اساسی دیگر که توسط تحقیق دانشگاه کالیفرنیا  نمود پیدا کرده است رابطه بین میزان تنهایی و رفتار معقول و خردمندانه افراد است.

شرکت کنندگان در تحقیق در سنجش خردمندی نیز شرکت کردند. در این سنجش توانایی کنترل احساسات شخصی، قدرت تحمل و درک بیشتر سایرین و میزان حس همدردی به دیگران محک زده شد.

افراد هر چقدر معقول تر رفتار کنند شانس تنها شدن شان کمتر خواهد بود. آدم هایی که قدرت تشخیص خوبی دارند رفتارهایی از خود بروز می دهند که کمترین آسیب ها به دوستی های شان می رسد.

آنها در حین قضاوت، همه جانبه تر برخورد می کنند. صبوری و گذشت را می فهمند چون از نکات ضعف خودشان خبر دارند.

 

 

The findings are reported in International Psychogeriatrics.

https://www.sciencealert.com/loneliness-peaks-at-three-key-times-in-life-but-there-s-a-unique-way-to-fight-it-scientists-say

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395617307513

Image by Photo by rawpixel.com from Pexels

More from ماهان طباطبایی

تعبیر یک افسانه کهن توسط یک فیلسوف

افسانه ای از دوران رم باستان وجود دارد که در بسیاری از...
بیشتر بخوان