چهار نوع شخصیت بدجنس و خطرناک

روانشناس امریکایی دکتر «دلروی پالهاز» در گزارشی به شناسایی و تفکیک چهار شخصیت ناجور در اجتماع انسانی پرداخته است. این چهار نوع به ترتیب، خودشیفتگان، شارلاتان ها؛ مردم آزار روانی و سادیست‌ها هستند.

۱- خودشیفتگان

این گروه از افراد به طور خستگی ناپذیر مشغول تبلیغ ویژگی های هستند که در خود سراغ دارند و به نظرشان، همان توانایی ها باعث برتری شان نسبت به بقیه می باشد. این گروه از افراد از هیچ فرصتی برای مهم جلوه دادن خود و تحقیر و سواستفاده از دیگران، دریغ نمی کنند.

۲ – شارلاتان‌ها

این گروه، ناقلاترین نوع افراد هستند که فریب و دست به سر کردن مردم، از قابلیت های محرز آنها است. افرادی چون برنارد مدوف که استاد تقلب در سهام شرکت های بزرگ است با کلک های که زده است نه تنها رئیس بازار سهام نیویورک شده بود بلکه با پس انداز و ثروت میلیونها انسان دیگر، بدون هیچ ترحمی، بازی کرده بود.

۳ – مردم آزار روانی

این نوع افراد هم فریبکاران ماهری هستند و هم از اذیت دیگران، لذت می برند. بدتر از همه آنکه هیچ ترحمی ندارند. آنها با خونسردی تمام، بدذاتی شان می تواند همراه با خشونت و قتل هم باشد. این گروه به خاطر اینکه هیچ احترام و احساسی برای دیگران قائل نیستند مثلا می توانند در مصاحبه شغلی، خیلی خوب جلوه کنند. از اعتماد به نفس بالایی برای انجام حیله های خطرناک شان بر علیه دیگران برخوردارند.

نمونه های افراطی شان همان قاتلان زنجیره ای هستند ولی به اعتقاد دکتر پالهاز، بخش قابل توجهی از این جماعت مردم آزار و روانی، در حالت های خفیف تر در جامعه مشغول زندگی هستند و با دقت و پنهان کاری، مشغول اذیت و آزار افرادی هستند که به پست شان می خورند.

۴ – سادیست ها 

این نوع افراد ناهنجار، در حد متوسط، همه خصوصیات سه گروه دگر یعنی بیرحم، شارلاتان و مردم آزار بودن را در خود دارند به اضافه اینکه، به شدت از اذیتی که به دیگران روا می دارند لذت می برند.

این نوع مریض های مردم آزار تمایل شدیدی دارند که عمل وقیح و خشن خود را در لوای یکی از شغل هایی که امکان اذیت بیشتری به انها می دهد ادامه دهند. از دید دکتر پالهاز، خیلی از آنها در سازمان های پلیسی و نظامی مشغول کار می شوند چون می توانند از موقعیت و قدرتی که نصیب شان می شود بیشترین سواستفاده را بکنند. البته این به هیچ وجه به معنی آن نیست که همه کارمندان قوای مجریه اینگونه هستند.

 

The Four “Dark Personality” Traits

https://www.psychologytoday.com/blog/sex-murder-and-the-meaning-life/201412/the-four-dark-personality-traits

References

Hogan, R. (2007). Personality and the fate of organizations. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Paulhus, D.L. (2014). Toward a taxonomy of dark personalities. Current Directions in Psychological Science, 23, 421– 426.

Paulhus, D. L., & Jones, D. N. (in press). Measures of dark personalities. In G. J. Boyle, D. H. Saklofske, & G. Matthews (Eds.), Measures of personality and social psychological constructs. San Diego, CA: Academic Press.

IMAGE SOURCE

UNSEEN CINEMA: NIGHTCRAWLER (MAR 2015)

 

More from ماهان طباطبایی

کرونا، تقویم و قبل و بعد

هر کشوری برای خودش در طول تاریخ، حوادث و اتفاقات بزرگی دارد...
بیشتر بخوان