قدرت فشردن مشت و توانایی جنسی مردان

تکامل یعنی « سازگارترین ها» در طبیعت می مانند. این نکته مهم است چون 99 درصد از انواع موجوداتی که در سیاره ما خلق شده است از بین رفته اند.

برای همین تاکید داروین بر انتخابی که در طبیعت صورت می گیرد « natural selection» مستقیما به این اصل است که اگر موجود زنده ایی قادر به تکرار هر چه بیشتر خود باشد شانس بقای خود و همنوعانش را تضمین می کند.

برای همین« بقای سازگارترین» یا Survival of the fittest مفهوم اصلی اش قدرت تکثیر بیشتر است.

داروین بعد از اثبات این واقعیت علمی به رقابت جنسی در بین موجودات یک نوع، بهای بیشتر می دهد. چون هر موجود زنده اگر شرایط و امکانات بیشتری برای تکثیر داشته باشد از لقب« سازگارترین یا fittest» برخوردار خواهد شد.

برای همین در دنیای مونث و مذکر، همه به فکر وسایل و امکانات و انتخاب هایی هستند که شانس بقا و تکثیرشان را تضمین کند. خصوصیاتی که بعدها به فرزندان نیز منتقل می شد.

محققین برای مثال این اواخر متوجه شدند مردانی که قدرت فشردن مشت شان بیشتر است شرکای جنسی بیشتری در طول زندگی دارند.

این قدرت مشخص جسمی می تواند مربوط به نگاه داشتن یک ابزار یا آویزان شدن یا کشیدن یک جسم یا شکار باشد. قدرت به هم فشردن هر چه محکمتر مشت، می تواند نشانه جسارت، خشونت و جنگجویی بیشتر هم باشد. خصوصیات جذابی که باعث افزایش شانس پدر شدن، حمایت بیشتر از خانواده و تهیه غذای بیشتر می شده است.

 

Handgrip strength could be an indicator of evolutionary fitness in men

http://www.psypost.org/2018/05/handgrip-strength-indicator-evolutionary-fitness-men-51185

 

(Photo credit: Nik_Merkulov)

 

More from مرد روز
۹ زن از خاطره ارگاسم اول می گویند
بخش بزرگی از دختران و پسران سیاره ما هنوز از آموختن مسائل...
Read More