اهمیت اعتراف به گناه

کلمه اعتراف و اقرار در فرهنگ ایرانی سابقه خوبی ندارد. اعتراف مترادف است با فاش کردن اسراری که دوست نداریم برملا کنیم. معمولا هم به ناچار و تحت تاثیر زور و تهدید، اعتراف و اقرار صورت می گیرد.

اما اعتراف برای یک انسان که مدام در معرض انواع تناقضات زندگی است می تواند با اختیار صورت بگیرد. ما انسانها همواره درگیر دو نیروی قوی در وجودمان هستیم یا با تکیه بر عرف و اخلاق به شدت خود را کنترل می کنیم و از هر نوع تفکر و تصور غیر رسمی،به شدت پرهیز می کنیم. یا از آن سو افراط می کنیم و هیچ نوع شرم و اخلاقی، چیز جلودارمان نیست.

برای همین خیلی از ما انسانها تصور منفی از بشریت داریم. اخبار جنایت ها، جنگ‌ها، فساد، خیانت و دروغ نیز همه جا به وفور وجود دارند. با خودمان هم با ناراحتی روبرو می شویم چون از حسدها و کینه ها و دروغ های کوچک و بزرگ خود، خبر داریم.

تجربه اعتراف و اقرار برای قرن های طولانی در فرهنگ مسیحیت و غرب یک دریچه و خلوتگاه خصوصی و یواشکی بود که به بشر برای یکبار در هفته اجازه می داد تا نزد کشیش بروند و از همه نیت های بد و پلید و حتی خیالات ناپسند خود حرف بزنند. مسیحت قدیم با آدم ها و اعتراف شان مهربانتر بود. این روزها هم  معصومیت و سادگیِ اعترافات وجود ندارد هم بخش بزرگی از مسیحیت دیگر به اعتراف اعتقاد ندارند.

البته ناگفته نماند اعتراف نزد کشیش در دنیای معاصر به کار روانشناسان تبدیل شده است. درصد قابل توجهی از بشر در اتاق روانشناسان شروع به اقرار می کنند و از افکار و احساسات ناخوشایند و حتی تابوی خود حرف می زنند.

کاش اعتراف وسعت عمومی به خود می گرفت و محدود به اقراریی در برابر روانشناسان نمی شد. چون این روزها فقط آنها که فقط مشکل روحی  و روانی دارند به مطب روانشناسان برای گفتگو درمانی می روند. بقیه ادمها فکر می کنند لازم نیست افکار درونی شان را در معرض قضاوت بگذارند.

تعداد دوستان صمیمی بشر هم مدام کم می شود و مثل قدیم نمی شود به گوش شنوای دوست برای شنیدن اعترافات تکیه کرد. جمعیت اصلی بزرگسالان نیز هر ساله تنهاتر می شوند و کلا اعتمادها در حدی نیست که بشود نزد دوستان اعتراف کرد.

اعتراف به نیات بد یا حتی اعمال غیراخلاقی که از ما سرزده است باعث می شود دست از تحقیر و سرزنش بخش حیوانی مان برداریم و اقرار کنیم که با وجود خطاها و بدی های مان، دوست داریم انسان های خوبی هم باشیم.

 

The Importance of Confession

http://www.thebookoflife.org/the-importance-of-confession/

 

More from ماهان طباطبایی
مریلین مونرو سرباز زیبایی
مریلین مونرو به خوبی می داند که بسیاری از این سربازان با...
Read More