کاریکاتور روز – انتخابات

More from مرد روز

پادشاه سمبلیک ژاپن بازنشسته می‌شود

امپراطور ژاپن Akihito بعد از ۳۰ سال سلطنت، بهار امسال، از سلطنت...
بیشتر بخوان