چرا بعضی مردان از آشنایی اولیه با زنان می‌گریزند

بعضی مردان افت و خیز عاطفی قوی دارند

این نوع مردان مدام احساسات شان تغییر می کند. گاهی می ترسند، گاهی حس پشیمانی گریبان شان را می گیرد یا احساس خجالت می کنند و همزمان نیاز به رابطه با زنان دارند. 

 از دست دادن استقلال شان را دوست ندارند

 بعضی از مردان مجرد دل شان شکسته شده، عده ایی مورد بی اعتنایی قرار گرفتند. بعضی ها شغل مناسبی ندارند.

بعضی ها می ترسند دل بندند چون معنایش از دست دادن کنترل و قدرت است. شاید دوست داشتنی بودن یک زن، به طور ناخودآگاه استقلال و هویت شان را تهدید می کند. شاید حسود هستند و به خوشان اعتماد ندارند بتوانند این نوع زن را راضی نگه دارند.  

کارشان مخ زدن است

این نوع از مردان به برکت شانس یا ژن خوب، متوجه نکاتی در شخصیت زنان می شوند که می توانند توجه شان را جلب کنند. آنها شاید حتی افراد بدی هم نیستند فقط علاقه ایی به تعهد و تشکیل خانواده ندارند.

به اندازه کافی توجه شان جلب نشده است

ملاقات خصوصی با یک زن برای آشنایی، با گپ و خنده و رقص با یک زن در مهمانی ها فرق دارد. ممکن است یک زوج تازه آشنا شده خیلی از مصاحبت هم لذت می برند ولی جذابیت جنسی بین شان وجود نداشته باشد یا برعکس هر چه هست جذبه جنسی است ولی نقطه اشتراک دیگری با هم ندارند.

 

6 Reasons Why Guys Disappear And Then Come Back

منبع تصویر

https://www.glamour.com/

More from مرد روز
خاطره من از خنده تو
امروز رفته بودم بند، چون آب پشتِ بند جمع شده بود. یهو...
Read More