میترا حجار با تی شرت سه شنبه های بدون خودرو

میترا حجار در متروی تهران با تی شرت سه شنبه های بدون خودرو برای جلوگیری از آلودگی هوا

دیگر بیش از این منتظر مدیریت جامعه نباشید. تاثیر تشخیص و رفتار شما در زندگی روزمره می تواند دهها برابر بیشتر از مسئولین باشد. به دهها دلیل هوای شهرهای کشور آلوده است و شما دارید در آن نفس می کشید. کار ما از پیدا کردن مقصر گذشته است. آن را همه می دانیم.

تک تک شهروندان می توانند در این وضعیت نابسامان، بخشی از صدمات و مسمومیت ها را کم کنند. هر تصمیم مدنی ساده از سرعت کمتر در رانندگی تا احترام بیشتر به قوانین رانندگی و استفاده کمتر ماشین ها، واقعا می تواند موثر باشد.

 

More from مرد روز
رمان نویسنده مرد روز در نمایشگاه کتاب تهران
روز شنبه پانزدهم اردیبهشت، در غرفه انتشارات ققنوس (در نمایشگاه کتاب تهران)...
Read More