دانشمندی که می خواهد جلوی پیری را بگیرد

بخشی از وظایف Vittorio Sebastiano پروفسور تحقیقات زیست شناسی دانشگاه استنفورد این است که مواظب مهدکودک متشکل از میلیونها « سلول بنیادی» در ساختمان تحقیقاتی دانشگاه باشد. محلی که تعداد بیشماری محقق مشغول بررسی و آزمایش انواع فرضیه های علمی برای استفاده از سلول های بنیادی هستند.

معجزه اصلی سلول های بنیادی در این است که قادرند خودشان را تبدیل به هر نوع سلول بدن کنند و بالطبع وظایف آنها را در پیش بگیرند. سلول بنیادی می تواند برنامه ریزی مجدد شود تا به یک سلول کلیه یا قلب یا پوست بدن، تبدیل گردد.

سلول ها به جز برنامه ریزی هایی که برای کارشان دارند در ضمن از یک برنامه ریزی مربوط به پیر شدن هم تبعیت می کنند. یک سلول پوست انواع پروتئین ایجاد می کند تا وظایف پوست را انجام دهد. در ضمن، برنامه ایی هم دارد که کارش تنظیم عمر مفید سلول است.

پروژه تحقیقاتی Vittorio Sebastiano می خواهد برنامه وظایف یک سلول را از برنامه پیر شدن آن سلول، جدا سازد. به تعبیری مشخص تر، وی می خواهد یک پروگرام اصلی سلول را به یک جنین بدون هسته ( نوکلیئس) منتقل کند.

قدم بعدی وی این است که سلول درست شده از هسته یک سلول مسن و بدنه یک تخمک بی هسته oocyte ، را تبدیل به یک سلول بنیادی کند. با این کار، هسته سلول پیر در یک بدن جوان، دوباره شروع به کار می کند. او معتقد است از این پروسه می شود برای هر نوع سلول پیرشده دیگر در بدن نیز استفاده کرد.

شاید هنوز خیلی زود است به نتایج بلندپروازانه فکر کرد. خود وی امیدوار است با عملی شدن این تجربه، چند سالی به عمر بشر افزود ولی در ادامه حتما امکان جلوگیری از پیری و حتی جوان کردن همه سلول های مسن بدن، ممکن خواهد بود.

 

Does Aging Have a Reset Button?

http://aging.nautil.us/feature/287/does-aging-have-a-reset-button

 

 

More from مرد روز
سیزده سال پیش «هیچ‌کس» از ایران کنونی گفت
خدا بيدار شو/ يه آشغال باهات حرف داره/ نکنه تو هم به...
Read More