کاریکاتور روز – ضربه پشت 18 قدم

More from مرد روز

اختراع پشه منقرض کننده پشه ها

مالاریا سالانه نیم میلیون انسان و اکثرا کودکان را در افریقا به...
بیشتر بخوان