کاریکاتور روز – ضربه پشت 18 قدم

More from مرد روز

آدمهای چاق بیشتر عمر می کنند

براساس یک تحقیق گسترده ۴۰ ساله بر روی ۱۰۰ هزار نفر، محققین...
بیشتر بخوان